Dane kontaktowe Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących DIL.

Sprawy Koła z ramienia DIL prowadzi:

Specjalista Renata Czajka
tel. 71 798 80 66
e-mail: renata.czajka@dilnet.wroc.pl

 

Zarząd KLPP – lekarze dentyści:

1. Teresa Bujko – Przewodnicząca

tel. 71 364 41 10
tel. 693 076 109
e-mail: teresa@bujko.pl

2. Alicja Dziewiątkowska – sekretarz

tel. 501 926 628
e-mail : dentwro@wp.pl

3. Brygida Bogacz – wyjazdy rekreacyjne

tel. 605 650 648
e-mail: b.bogacz@poczta.onet.pl

4. Marek Stehlik – finanse

tel. 602 652 924
e-mail: meki54@o2.pl

5. Marianna Kozina

tel.504 467 629
e-mail : mariannakozina@wp.pl

6. Maria Ocharska

tel. 71 384 15 81
e-mail : andrzej.ocharski@wp.pl

 

Zarząd KLPP lekarze medycyny:

7. Katarzyna Bojarowska – Przewodnicząca Komisji Lekarzy Prowadzących Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą
Członek Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
tel. 668 440 079

8. Anna Michalak
tel. 71 364 41 39